De Papaver
homeHome.html
begeleidingWaarbij_kan_ik_je_helpen.html
samenwerkenSamen_werken_met_jou_als_ouder..html
over mezelfOver_mezelf.html
praktischPraktisch.html
waarWaar.html
methodiekMethodiek.html
 

De Boosdoos

Met je kind wordt b.v. een “boosdoos” gemaakt. Teksten, tekeningen die het kwade, gefrustreerde gevoel illustreren, worden in een creatieve persoonlijke doos verzameld. 
Zo leert een kind zijn frustratie te uiten op een alternatieve, positieve  wijze.Methodiek_grafisch.html