De Papaver
homeHome.html
begeleidingWaarbij_kan_ik_je_helpen.html
samenwerkenSamen_werken_met_jou_als_ouder..html
over mezelfOver_mezelf.html
praktischPraktisch.html
waarWaar.html
methodiekMethodiek.html
 


Wat betekent verliesbegeleiding voor je kind, je gezin?

 1. BulletTijdens een verkennend gesprek vraag ik om een gedetailleerd verhaal te brengen over je situatie.

 2. BulletNa grondige analyse van de probleemschets, maak ik een begeleidingsplan op om gericht met je kind aan de slag te gaan.

 3. BulletJe kind legt gedurende een aantal sessies een gepersonaliseerd traject af.

 4. BulletDe betekenis van het gedrag of de klachten wordt duidelijk. We krijgen zicht op de onderliggende pijn en het verdriet dat meegedragen wordt.

 5. BulletWe maken tijd en ruimte om in de begeleidingspraktijk een verlies of pijn uit te rouwen.

 6. BulletDe emotionele kwetsuur moet voldoende aandacht krijgen om de groei naar herstel te bevorderen.

 7. BulletVia methodisch doorwerken van de gevoelsbeleving, ervaart je kind terug wat rust.

 8. BulletDeze rust is noodzakelijk om zich beter te voelen en opnieuw de draad op te nemen in het leven van alledag.

 9. Bullet Door de probleemsituatie was je kind zijn voeling kwijt met de eigen krachten, talenten. Deze worden op creatieve wijze verkend.

 10. BulletDoor de eigen kracht/energiebronnen te kennen, zal het vlotter lukken om positief in te spelen op moeilijke situaties.

 11. BulletIn de loop van de verliesbegeleiding krijgt jullie ouder-kind relatie de nodige aandacht.

 12. BulletWaar het contact verstoord is, zoeken we naar nieuwe gezinsverbinding.