De Papaver
homeHome.html
begeleiding
samenwerkenSamen_werken_met_jou_als_ouder..html
over mezelfOver_mezelf.html
praktischPraktisch.html
waarWaar.html
methodiekMethodiek.html
 

Waarbij kan ik je helpen ?

Je kind maakte recent een verlies of moeilijke gebeurtenis mee. Dit heeft een ingrijpende invloed op het functioneren.

  1. Moeilijke situaties vragen van de volwassene meestal veel energie waardoor we ons minder bewust zijn van de behoefte van het kind om ondersteund te worden.

  2. Ook denken we te vlug dat een kind zorgeloos, veerkrachtig genoeg is en er wel vanzelf bovenop komt.

  3. Maar niets is minder waar.....

  4. Kinderen zitten bij verlies of verdriet vaak met een hoop onbeantwoorde vragen. Om hun ouders niet te kwetsen, houden ze alle twijfels en gevoelens bij zich.

  5. Het inschakelen van methodische hulpverlening  door een verliescoach, kan je kind weer positief op weg helpen.

Je kind toont de laatste tijd moeilijk of zorgwekkend gedrag. Je krijgt signalen dat er iets fout loopt, maar de diepere oorzaak ervan ligt niet voor de hand.

  1. Als verliescoach ga ik zoeken welke de onderliggende redenen zijn. Vaak gaat het om een oud verdriet dat niet verwerkt is; dit zorgt voor een sterk gevoel van onbehagen bij je zoon of dochter.

“Kinderen moeten een proces doorwerken om

verlies of  verdriet een plaats te geven”